Press "Enter" to skip to content

Antónia Martofová

Som Antónia Martofová, pochádzam Zo Spišskej Novej Vsi.

Navštevovala som Základnú internátnu školu pre nevidiacich v Levoči. Po ukončení základnej školy som vyštudovala spev na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené v Prahe, kde som zažila mnoho neopakovateľných zážitkov. Zaspievala som si napríklad na koncerte pre nadáciu Světluška s Martou Kubišovou a Anetou Langerovou.

K hudbe, umeniu aj kultúre som bola vedená už od detstva. Hudba je nielen mojou záľubou, ale aj prácou, nakoľko učím v základnej umeleckej škole hru na klavír.

Členkou divadla Zrakáč som od marca 2022. Zahrala som si v predstavení Čaj u pána Senátora pani Fialkovú.