Press "Enter" to skip to content

Venujte nám svoje 2% z dane

Sme prijímateľom 2% dane z príjmu. Darujte nám, prosím, svoje 2%, podporte tak naše aktivity a pomôžte vytvárať lepšie možnosti sebarealizácie nevidiacich na divadelných doskách, z ktorých chceme ľuďom odovzdávať úsmev, radosť a pozitívny životný postoj 🙂

Zamestnanci si môžu tlačivo Vyhlásenie, ktoré potrebujú pri darovaní, stiahnuť po kliknutí na tento odkaz (tlačivo Vyhlásenie, formát PDF, 104 kB). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov je možné stiahnuť na tomto odkaze (tlačivo Potvrdenie, formát PDF, 36 kB). Obe tlačivá nájdete na vyplnenie online na tomto odkaze (web Finančnej správy).

Daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, potrebujú pre darovanie 2% nášmu združeniu nasledujúce údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov): Občianske združenie „Divadlo ZRAKÁČ“
IČO: 42184983

Čo je dôležité?

  • Pre zamestnancov – do 15.2.2023 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a dať mu potvrdiť tlačivo Potvrdenie. Ďalej si vyplniť tlačivo Vyhlásenie a obe tieto tlačivá doručiť na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska do konca apríla 2023.
  • Ak chcete poukázať 3% z dane (iba dobrovoľníci), povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2022!
  • Osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie – do 31.3.2023 podať daňové priznanie, v príslušnom oddiele vypísať vyššie uvedené údaje Divadla ZRAKÁČ a zaplatiť daň.

Ďakujeme!