Press "Enter" to skip to content

Venujte nám svoje 2% z dane

Sme prijímateľom 2% dane z príjmu. Darujte nám, prosím, svoje 2%, podporte tak naše aktivity a pomôžte vytvárať lepšie možnosti sebarealizácie nevidiacich na divadelných doskách, z ktorých chceme ľuďom odovzdávať úsmev, radosť a pozitívny životný postoj 🙂

Zamestnanci si môžu tlačivo Vyhlásenie, ktoré potrebujú pri darovaní, stiahnuť po kliknutí na tento odkaz (tlačivo Vyhlásenie, formát PDF, 727 kB). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov je možné stiahnuť na tomto odkaze (tlačivo Potvrdenie, formát PDF, 36 kB).

Daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, potrebujú pre darovanie 2% nášmu združeniu nasledujúce údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov): Občianske združenie „Divadlo ZRAKÁČ“
IČO: 42184983

Čo je dôležité?

  • Pre zamestnancov – do 15.2.2022 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a dať mu potvrdiť tlačivo Potvrdenie. Ďalej si vyplniť tlačivo Vyhlásenie a obe tieto tlačivá doručiť na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska do konca apríla 2022.
  • Ak chcete poukázať 3% z dane (iba dobrovoľníci), povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021!
  • Osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie – do 31.3.2022 podať daňové priznanie, v príslušnom oddiele vypísať vyššie uvedené údaje Divadla ZRAKÁČ a zaplatiť daň.

Ďakujeme!