Press "Enter" to skip to content

Venujte nám svoje 2% z dane

V roku 2024, žiaľ, neprijímame 2% dane z príjmu.

Avšak, môžete podporiť naše aktivity dobrovoľným príspevkom na účet:

IBAN: SK13 1100 0000 0029 2185 2506