Press "Enter" to skip to content

Rómeo a Júlia 2010

Súčasná verzia hry Rómeo a Júlia podľa tragédie Williama Shakespeara. Premiéra hry bola uvedená na doskách divadla Malá scéna STU v decembri 2010. Nasledovalo niekoľko úspešných repríz o.i. na divadelných scénach v Nitre či Levoči.

Obsahom hry sa stáva generačný problém. Dej je presunutý do súčasnosti a nevidiaci sú nielen herci, ale aj postavy tragédie, mimo dojky Júlie a postavy Shakespeara. Dejom sprevádza autor William Shakespeare. Nie je to iba rozprávač deja, ale aj autor a režisér, ktorý hru inscenuje. Postavy tragédie sa občas snažia žiť vlastným životom a autor musí ich riešenia rešpektovať a meniť pôvodne zamýšľaný dej. Postavy sú oblečené súčasne, iba Shakespeare je v dobovom čiernom oblečení a vo veku, keď napísal slávnu tragédiu. Scénografia je veľmi jednoduchá, akčná a znaková. Rómeo a Júlia vo vrcholných citovo vypätých situáciách spievajú.

Obsadenie: Eva Baraníková, Danka Macková, Kristína Prekopová, Jakub Gabriel, Stanislav Sokol, Peter Zbranek a Jozef Pražmári.

Réžia: Jozef Pražmári

Hudba: Daniel Fischer

Kostýmy a scéna: Jaroslav Daubrava, Miroslav Daubrava