Press "Enter" to skip to content

Michal Ondruška

Vyrastal som v Levoči, kde som absolvoval všetky moje školské roky. Od
materskej, cez základnú, až po absolvovanie strednej školy. Mojou
poslednou školou oficiálne bola Stredná zdravotnícka škola v Levoči,
ktorú som absolvoval v odbore masér v roku 1993.

Dnes som už otec dvoch krásnych dcér, manžel s x-ročnou praxou, a masér
s podobnými parametrami, pracujúci v Dubnici nad Váhom, a bývajúci v
dedinke Bolešov nachádzajúcej sa na druhej strane Váhu, oproti mestu, v
ktorom pracujem.

Do divadla ma priviedol kolega zo športu, Marek, a som mu za túto
skutočnosť, aj skúsenosť vďačný. Účinkujem v hre Čaj u pána senátora,
kde stvárňujem výborníka Motúza, a „končiaceho“ senátora Potkana.

V divadle pôsobím od roku 2022.